Czy pojawiły się kompetencje specyficzne dla „nowej normalności”?

Obecnie Covid-19 jest jednym z czołowych tematów, na którym koncentruje się ludzki umysł na całym świecie. Pojawienie się wirusa miało wpływ na wszystkich, zmieniło sposób, w jaki żyjemy w domu, wykonujemy naszą pracę i utrzymujemy kontakt z innymi. Wpłynęło to również na to, jak patrzymy w przyszłość. Z uwagi na skalę tego wpływu, zmiany te pojawiły się nie tylko na poziomie osobistym, ale również organizacyjnym. Firmy i przedsiębiorstwa musiały przystosować się do nowych warunków i opracować nowe procesy, aby przetrwać. Po tym etapie można powiedzieć, że w I Fazie, dla organizacji, które z powodzeniem podjęły pierwsze wyzwanie, kolejnym zadaniem będzie opracowanie strategii, która może pomóc im w przyszłości i umożliwić odzyskanie sił oraz ponowne osiągnięcie sukcesu w środowisku pozacovidowym. Niezależnie od tego, czy będzie ono dobre, czy złe, to otoczenie będzie „nową normalnością” dla wszystkich.

Zmiany są bezgraniczne

Przed wirusem istniały pewne trendy dotyczące świata pracy, które obecnie nabierają tempa. Procesy automatyzacji i cyfryzacji prężnie się rozwijały, jednak obecnie, w ostatnich miesiącach, stanęliśmy w obliczu sytuacji, gdzie kontakty międzyludzkie musiały zostać zminimalizowane. Już w 2017 r. McKinsey Global Institute oszacował, że do 2030 r. automatyzacja może dotyczyć od 400 milionów do 800 milionów miejsc pracy. Nowa analiza ujawniłaby teraz prawdopodobnie jeszcze większe liczby. Ponadto, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, wiele firm starało się umożliwić im pracę zdalną z domu. Był to niezbędny krok w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa, który przyniósł nam również erę domowych biur i codziennych spotkań wideo. Na dowód tego, wiosną bieżącego roku wzrosło wykorzystanie cyfrowych platform komunikacyjnych (Zoom: 300 milionów uczestników codziennych spotkań, Microsoft Teams: 75 milionów aktywnych użytkowników dziennie). Firmy zdały sobie sprawę, że istnieje wiele zadań i projektów, którymi można zarządzać z domu a tam, gdzie taki styl pracy odnosi sukcesy, może kształtować przyszłą kulturę organizacji. Duże firmy, takie jak Google, Facebook i Twitter już dokonują zmian w swojej polityce pracy zdalnej i dają więcej możliwości swoim pracownikom do pracy w domu. Zasadniczo rzecz biorąc, jeśli w przyszłości przedsiębiorstwa będą podążać zgodnie z tym trendem (co doprowadzi do zmniejszenia liczby osobistych spotkań i interakcji społecznych, twarzą w twarz), doprowadzi to do stworzenia odmiennego rodzaju doświadczenia zawodowego niż to, które znamy obecnie. W nowych okolicznościach, wykonując większość codziennych obowiązków służbowych drogą online, nastąpi zmiana priorytetów w stosunku do umiejętności i kompetencji, które były ważne do tej pory.

Kompetencje „nowej normalności”

Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach, wszystko może się szybko zmienić. Jednego dnia wykonujemy jedno z naszych codziennych zadań służbowych, jak to zawsze robiliśmy, a następnego dnia musimy to zrobić zupełnie nową metodą lub narzędziem. W przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na większą elastyczność i odporność, aby stawić czoła takiemu środowisku i łatwiej przystosować się do „nowej normalności”. Ponadto, możemy natknąć się na nowe wyzwania i problemy, które będą wymagały zastosowania innych niż dotychczas rozwiązań, a być może nawet będziemy musieli zabłysnąć naszym nieszablonowym myśleniem. Oznacza to, że dociekliwość, zdolność postrzegania złożonych sytuacji i umiejętność rozwiązywania problemów wzrośnie. Podczas gdy być może nowe metody pracy będą zawierały więcej spotkań, negocjacji biznesowych i rozmów na platformach internetowych za pośrednictwem połączeń wideo, to właśnie wtedy jeszcze ważniejsze będzie znalezienie możliwości kontaktu z naszymi współpracownikami i większym wyzwaniem będzie zbudowanie dobrych, stabilnych relacji z klientami. Kompetencje humanistyczne, takie jak komunikatywność, wspieranie i rozumienie innych, mogą pomóc nam i naszemu zespołowi osiągnąć lepsze wyniki i utrzymać ducha zespołu. Co więcej, w tym nowym środowisku uzyskanie informacji zwrotnej o naszej pracy może być trudniejsze ze względu na charakter kanałów, na których będziemy się głównie komunikować. Nasz rozwój będzie zależał głównie od naszych działań: ile czasu poświęcamy na analizę naszych wyników, jak otwarci jesteśmy na nowe pomysły i czy jesteśmy wystarczająco zmotywowani, aby rozwijać nasze umiejętności. Rozwój osobisty może okazać się kluczową kompetencją w nadchodzących dniach.

Podczas gdy COVID-19 spowodował wiele strat w życiu organizacji, może to stać się także okazją do ich wzmocnienia w przyszłości. W nowych okolicznościach, które doprowadzą do powstania nowej normalności panującej w miejscach pracy, ludzie będą musieli skupić się na swoich umiejętnościach i zdolnościach innych niż dotychczas. Dla firm, oprócz pozyskiwania nowych talentów, kluczowe znaczenie może mieć również dostrzeżenie i wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w ich obecnych pracownikach.

Pomiar kluczowych kompetencji za pomocą narzędzi internetowych może być trudny, ale obecnie, dzięki odpowiednim platformom, można zorganizować i stosować nawet te najskuteczniejsze metody, które mają najwyższą wartość predykcyjną (np. Assessment i Development Centers). Świadczy to również o tym, że nawet w dobie kryzysu istnieją odpowiednie sposoby na rozwój i postęp.

Gábor Magyar – Assessment Systems Hungary

Chcesz przygotować kompetencje swojej organizacji do „nowej normalności”?

Subscribe to our mailing list

* indicates required


GDPR consent

Privacy Policy


Share This