Cyfrowe przywództwo: Mit, zagadka czy okazja?

Cyfryzacja to z całą pewnością jeden z najgorętszych i najbardziej domagających się uwagi trendów, jakie dotykają wszystkich branż. Owszem. Niestety zrobił się też wokół niego taki szum, że naprawdę istotne aspekty zachodzącej przemiany czasami umykają powszechnej uwadze. Chociaż korzyści są oczywiste:

  • Dzięki intensywnemu wykorzystaniu technologii i oprogramowania, w połączeniu z innowacyjnie przetworzonym podejściem do biznesu, mogą zostać stworzone nowe produkty;
  • Doświadczenia klientów zmienią się na lepsze;
  • Mogą też podnieść się poziomy wydajności.

Niewykluczone, że oblicze konkurencji między firmami ulegnie drastycznej przemianie – na ich korzyść lub niekorzyść. Aby wyjść zwycięsko z tej rewolucyjnej fazy, niezbędne jest proaktywne przywództwo i zarządzanie.

 1. Tymczasem jasne stało się, że najważniejszym i podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie w cyfrowej transformacji firm są LUDZIE
2. Dostęp do technologii, odpowiednie procesy, złożoność, wiedza itp. mają drugorzędne znaczenie.
Przyczyna jest prosta i oczywista: właściwi ludzie zajmujący kluczowe stanowiska na różnych szczeblach organizacji zadbają o drugorzędne czynniki sukcesu, będą znajdywać rozwiązania i napędzać cyfrową transformację, stawiając czoła kolejnym wyzwaniom i prąc naprzód.  Nazywamy tych ludzi „cyfrowymi przywódcami”. Przemiana związana z cyfryzacją traci impet lub całkowicie zawodzi z wielu przyczyn – najczęściej jednak dlatego, że drobne, powierzchowne zmiany w żaden sposób nie wpływają na podstawowy sposób działania firmy. Transformacji dokonują liderzy i ludzie, na których mają oni wpływ. A jako że niezbędne jest, aby zmiany przeniknęły całą strukturę organizacji, przywódcy ze wszystkich szczebli muszą znajdować się w centrum polityki kadrowej firmy. Tylko w ten sposób można osiągnąć cyfrową przemianę.

Dochodzimy w ten sposób do pytania, jak powinna wyglądać właściwa strategia HR-owa? Czy głównym celem jest rekrutowanie „urodzonych cyfrowych przywódców” ze środowisk startupowych? Czy tacy ludzie w ogóle są dostępni na rynku pracy? Czy nas na nich stać? I, co ważniejsze, czy będą w stanie przetrwać w korporacyjnych strukturach i środowisku?

Z drugiej strony wszystkie organizacje mają w swoich szeregach – przynajmniej do pewnego stopnia – utalentowanych liderów o “cyfrowym” sposobie myślenia, którzy mogą napędzać procesy związane z cyfrową transformacją. Zasadniczą zaletą takich osób jest to, że wiedzą, jak poruszać się w sieci firmowych relacji i zależności, jak znaleźć w korporacyjnej dżungli odpowiednie ścieżki, aby popchnąć taki czy inny temat w pożądanym kierunku. W związku z powyższym powstają następujące pytania:

  • Kim są te utalentowane osoby w waszej organizacji i gdzie ich szukać?
  • Za jakimi cechami i umiejętnościami się rozglądać?
  • Po czym poznać takie osoby?

Poza dobrymi zdolnościami przywódczymi era cyfrowa wymaga także innych talentów. Cyfrowi przywódcy muszą czuć się swobodnie w środowisku ciągłych testów i nauki, radzić sobie z szybkimi cyklami prób i błędów, wykazywać się ciekawością i elastycznością intelektualną, dobrze sobie radzić w niejednoznacznych sytuacjach, a także stosować nowo zdobyte umiejętności w praktyce, opracowywać nowe pomysły i stawiać czoła nowym wyzwaniom. Mówiąc krótko, trzeba postawić na umiejętności związane z nauką, podejmowaniem wyzwań i aktywnym wprowadzaniem zmian.

Wniosek ogólny jest naszym zdaniem prosty: Dobór talentów to podstawowy czynnik, jaki należy wziąć pod uwagę, jeśli chce się przeprowadzić skuteczną transformację tradycyjnej firmy! Najlepsze strategie HR-owe to strategie hybrydowe, angażujące zarówno Cyfrowo Myślących Przywódców – którzy należą do wewnętrznej puli talentów w tradycyjnych organizacjach i są nastawieni na cyfryzację oraz otwarci na zmiany – jak i Urodzonych Cyfrowych Przywódców, rekrutowanych zewnętrznie, z „cyfrowych” firm czy startupów albo i z bardziej tradycyjnych spółek/branż, które po prostu mają większe doświadczenie ze strategiami cyfrowymi.

Assessment Systems przeprowadziło wiele projektów i dogłębnych badań, które pozwoliły stworzyć szczegółowe profile niezbędne dla liderów z dwóch opisanych wyżej kategorii. Jesteśmy w stanie wskazać kluczowe stanowiska i określić istotne umiejętności związane z przywództwem i wprowadzaniem zmian. Ustalamy, które stanowiska powinni zajmować zatrudnieni z zewnątrz urodzeni cyfrowi przywódcy, a które lepiej zachować do rekrutacji wewnętrznej. Używając naszego zestawu narzędzi określamy kluczowe talenty dla danej organizacji, a także przygotowujemy profile selekcyjne do rekrutacji zewnętrznej. Jest dla nas istotne, aby wszystkie decyzje bazowały na obiektywnym, popartym danymi podejściu. Pozwoli to zapewnić najwyższej jakości profesjonalizm w celu wsparcia cyfrowego przywództwa firm, co z kolei przełoży się na zwiększenie możliwości cyfrowej transformacji. Ponadto firmy te będą same w sobie postrzegane jako cyfrowi liderzy w swoich segmentach rynkowych i nie tylko.

Subscribe to our mailing list

* indicates required


GDPR consent

Privacy Policy


Share This