Co nas napędza? Czy istnieją różnice w motywacji i wartościach między płciami?

W jednym z naszych ostatnich artykułóws rozpoczęliśmy dyskusję na temat znaczenia motywacji pracowników i zrozumienia czynników motywujących naszych pracowników. Pomimo tego, że w idealnych warunkach będziemy w stanie zidentyfikować konkretne motywatory każdej z naszych kluczowych osób, korzystne może być również zapoznanie się z pewnymi różnicami płciowymi w zakresie motywacji męskich i żeńskich menedżerów, aby zrozumieć, jak możemy ich motywować, angażować i nagradzać za doskonałe wyniki.
Grupa Assessment Systems przeprowadziła badania nad różnicami płci dotyczącymi motywacji i wartości menedżerów, aby uzyskać kilka praktycznych porad na temat podejścia do tego kluczowego aspektu zarządzania ludźmi.

„Według Pardee, R. L. 1990 Motywacja jest przyczyną ludzkich działań, pragnień i potrzeb. Motywacja jest również kierunkiem zachowania, lub tym, co powoduje, że człowiek chce powtarzać dane zachowanie.”

Jako podstawę do przeprowadzenia analizy ilościowej motywacji wykorzystaliśmy Inwentarz Motywów, Wartości i Preferencji Hogan Assessments (MVPI). Wyniki Inwentaryzacji odnoszą się do motywacji zawodowej, która jest związana z wynikami związanymi z wykonywaną pracą, w tym z kondycją organizacyjną, zadowoleniem z pracy i sukcesem zawodowym (Hogan & Hogan, 2010). MVPI jest sprawdzonym i rzetelnym pod względem psychometrycznym narzędziem oceny. Wyniki uzyskane w tym zestawieniu pokazują, co napędza pracowników, jakie wartości są dla nich ważne i jakie rodzaje pracy lub środowiska pracy preferują. Składa się on z następujących skal, które odzwierciedlają czynniki motywacyjne:

ROZPOZNAWALNOŚĆ
chęć bycia rozpoznawalnym, akceptowanym, chwalonym
WŁADZA
pragnienie sukcesu, sprawczości, statusu, kontroli
HEDONIZM
dążenie do zabawy, podekscytowania, przyjemności
ALTRUIZM
pragnienie niesienia pomocy innym oraz dbania o nich
PRZYNALEŻNOŚĆ
dotyczy potrzeby i doświadczania częstych i różnorodnych kontaktów społecznych
TRADYCJA
poświęcony silnym osobistym przekonaniom
BEZPIECZEŃSTWO
potrzeba przewidywalności, struktury, porządku
FINANSE
dążenie do zarabiania pieniędzy, zdobywania korzyści i znajdowania nowych możliwości biznesowych
ESTETYKA
skoncentrowany na wyglądzie, odczuciach, projektowaniu urządzeń do pracy
NAUKA
zainteresowanie nauką, badaniami, technologią i danymi

Wykorzystaliśmy posiadany przez nas zestaw danych z lat 2005-2017, który składa się z ponad 40.000 pojedynczych wyników MVPI z Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionu WNP począwszy od niższych szczebli menedżerskich, a skończywszy na kadrze zarządzającej szczebla C działającej w sektorach biznesowych. Stworzono próbę losową (ponad 3 900 zestawów danych), zawierającą identyczną liczbę uczestników płci męskiej i żeńskiej oraz taką samą liczbę uczestników z każdego z krajów biorących udział w badaniu: Czechy, Serbia, Węgry, Rosja, Słowacja i Polska.

Staraliśmy się odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy istnieją różnice między płciami pod względem motywacji i wartości w krajach regionu CEE?
Czy istnieją różnice w zakresie motywacji i wartości menedżerów w poszczególnych krajach? Czechy, Serbia, Węgry, Rosja, Słowacja i Polska?
Jakie są najważniejsze czynniki motywujące kobiety na stanowiskach kierowniczych w regionie CEE?
Jakie są najważniejsze czynniki motywujące męskich menedżerów w regionie CEE?

Poniżej przedstawiamy wstępne spostrzeżenia:

Różnice pomiędzy motywacjami menedżerów płci męskiej i żeńskiej

Nasza analiza wykazała, że istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy poszczególnymi motywatorami menedżerów płci męskiej i żeńskiej.

Wyniki pokazują, że kobiety na stanowiskach kierowniczych są silniej niż mężczyźni zmotywowane przez następujące czynniki:

 • Rozpoznawalność
 • Hedonizm
 • Prznależność
 • Estetyka

Natomiast z drugiej strony, wyniki pokazały, że dla menedżerów płci męskiej następujące czynniki motywacyjne są ważniejsze niż dla ich współpracowniczek:

 • Finanse
 • Altruizm
 • Tradycja
 • Władza

Ostatecznie nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w skali Nauki i Bezpieczeństwa pomiędzy płciami, co oznacza, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety na stanowiskach kierowniczych są motywowani w równym stopniu przez te czynniki.

Najważniejsze czynniki motywujące wśród męskich i żeńskich menedżerów:

Przeprowadziliśmy również ranking motywatorów dla każdej z płci, aby uzyskać lepszy wgląd w to, jak ważne są one przeciętnie dla menedżerów płci żeńskiej i męskiej. Oto więc przegląd (ranking od najwyższych do najniższych średnich wyników):

Ranking motywatorów wśród męskich menedżerów:

 1. Finanse
 2. Władza
 3. Tradycja
 4. Bezpieczeństwo
 5. Altruizm
 6. Estetyka
 7. Nauka
 8. Rozpoznawalność
 9. Przynależność
 10. Hedonizm

Ranking motywatorów wśród żeńskich menedżerów:

 1. Władza
 2. Rozpoznawalność
 3. Estetyka
 4. Bezpieczeństwo
 5. Przynależność
 6. nauka
 7. Finanse
 8. Hedonizm
 9. Tradycja
 10. Altruizm
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNYM RAPORTEM NA TEMAT BADAŃ W KOLEJNYCH TYGODNIACH, W KTÓRYM ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE SZCZEGÓŁOWE ANALIZY, PORÓWNANIA I REKOMENDACJE!!
ZAPISZ SIĘ DO NASZYCH AKTUALNOŚCI I STREFY WIEDZY!!

Subscribe to our mailing list

* indicates required


GDPR consent

Privacy Policy


Share This