Assessment Systems znalazł się w zestawieniu Top 10 najlepszych Firm Doradczych

W dzisiejszych dynamicznych czasach pracownicy są jednym z najcenniejszych zasobów organizacji i kluczem do sukcesu. Dzięki obecności wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej firmy będą mogły lepiej funkcjonować i rozwijać się. Rekrutacja i utrzymanie największych talentów może być jednak trudnym zadaniem. Jedną z głównych obaw HR podczas rekrutacji jest zatrudnienie niewłaściwej osoby, co może okazać się kolosalną stratą czasu, pieniędzy i innych środków. Wobec tego należy postawić sobie pytanie, jak zadbać o to, by zatrudniony kandydat doskonale pasował do wszystkich obszarów i jak wzmocnić jego kompetencje, aby mógł rozwijać się na swoim stanowisku pracy i być motorem rozwoju dla całej firmy? 

Assessment Systems ma na to odpowiedź.

’ASSESSMENT SYSTEMS’ ZINTEGROWANE PODEJŚCIE W REKRUTACJI ODPOWIEDNICH 'OSÓB’

Jako międzynarodowa grupa doradztwa personalnego, Assessment Systems ma za zadanie pomagać organizacjom zatrudniać właściwych ludzi, podnosić umiejętności i kompetencje pracowników, kreować doskonałych liderów i gwarantować zwrot z inwestycji. Aby osiągnąć ten cel, firma korzysta z innowacyjnych narzędzi i usług, które nie tylko kształtują przyszłość pracowników, ale także poprawiają ogólne środowisko biznesowe.

Według Rostislava Benaka prezesa zarządu w firmie Assessment Systems ,”W świecie biznesu do osiągnięcia sukcesu potrzebne są dwa główne zasoby- pieniądze i ludzie, a my zajmujemy się wszystkim, co jest związane z ludźmi”. Działając w branży od ponad piętnastu lat, Rostislav Benak koncentruje się na dostarczaniu na rynek zespołu profesjonalnych konsultantów, których głównym celem jest pomoc organizacjom w rozwoju poprzez rozwój ich kapitału ludzkiego. Obecnie działająca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firma ma ponad tysiąc zadowolonych klientów korporacyjnych, od małych korporacji po firmy międzynarodowe.

Niezawodne rozwiązania i usługi Assessment Systems pomagają klientom w trzech głównych dziedzinach: doborze odpowiednich osób, rozwoju zasobów ludzkich oraz strategicznym procesie HR w celu zapewnienia długoterminowych efektów biznesowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem w listopadowym wydaniu magazynu HRTech Outlook lub na stronie internetowej magazynu.. 

Rozpocznij współpracę z jedną z najlepszych firm doradczych!

Subscribe to our mailing list

* indicates required


GDPR consent

Privacy Policy


Share This